Showing 1–12 of 182 results

Kurta Dhoti / Kurti Sets

Peach Cloud Nine Tunic and Pant

$58.12$63.79
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr

Mustard Cloud Nine Tunic and Pant

$58.12$63.79
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr

Pink Shisha Kurta

$38.28$42.53
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr

Shisha Kurta Dhoti Pants

$63.79$70.88
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr

Purple Bottie Net Kurti with Dhoti

$48.91$91.44
0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr
10-11 Yr
11-12 Yr

Light Blue Bottie Net Kurti with Dhoti

$48.91$91.44
0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr
10-11 Yr
11-12 Yr

Peach Bottie Net Kurti with Dhoti

$48.91$91.44
0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr
10-11 Yr
11-12 Yr

Offwhite Embroidery Kurti with Dhoti

$36.15$65.92
0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr
10-11 Yr
11-12 Yr

Green Lehariya Kurti with Dhoti

$38.99$81.51
0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr
4-5 yr
5-6 yr
6-7 yr
7-8 Yr
8-9 Yr
9-10 Yr
10-11 Yr
11-12 Yr

The Vedika Set in Peach & Lime

0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr

The Vedika Set in Mint & Lemon

0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr

The Leah Set in Pomegranate

0-6 m
6-12 m
1-2 yr
2-3 yr
3-4 yr